Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 5. Twee casussen voor Search database

Op zoek naar een memorievoorstelling die wordt vermeld in een boedelinventaris van het klooster Diepenveen

Een studente heeft in een boedelinventaris van het regularissenklooster Diepenveen (Overijssel) een vermelding gevonden van een memorievoorstelling met gebedsportretten. Er staat ‘Scilderie tot memorie van onse mater en haere ouders ende haere broeder heer Gisbert mit hun heylighen agter hun’ (Schilderij ter nagedachtenis van onze mater [overste] en haar ouders en haar broer, Heer Gijsbert, met hun patroonheiligen achter hen.). Deze memorievoorstelling is tot op heden niet bekend, maar misschien is het schilderij op te sporen via de MeMO-database. Helaas wordt de hoofdvoorstelling niet genoemd, maar de vermelding biedt desondanks een aantal aanknopingspunten. Het gaat namelijk om

 • een schilderij, met
 • een reguliere kanunnikes en
 • haar ouders en
 • haar broer, die kennelijk een priester is (gezien de aanspreektitel ‘Heer’), en
 • patroonheiligen die achter hun staan.

Via Search database gaat de studente kijken of er een beschrijving van deze memorievoorstelling in de MeMO-database zit. Ze klikt hiervoor de Institutions database aan. In het zoekformulier vult ze in het veld Name de naam van de instelling in: Diepenveen. De instelling blijkt wel in de database te zitten, maar het object wordt niet vermeld. Dit kan twee dingen betekenen:

 • Het object is verloren gegaan
 • Het object bestaat nog altijd, maar het is niet bekend uit welke instelling het afkomstig is

Om het laatste geval na te gaan, kan de Search database eveneens uitkomst bieden. De studente gaat naar het zoekformulier voor de memorial objects in de Search database. Ze zou de volgende velden in kunnen vullen:

 1. Original institution: Original institution known? Selecteer ‘No’
 2. Portrait: Portraits present? Selecteer ‘Yes’
 3. Bij Portrait: Type of clothing kan ze het beste twee mogelijkheden selecteren met behulp van het +-teken, namelijk
  • ‘Member of a convent’ en
  • ‘Clothes of an ecclesiastical office holder’
 4. Tenslotte selecteert ze
  • Saint: Saints depicted? Selecteer ‘Yes’

De Search Database functie met de criteria geselecteerd.

Deze zoekactie levert 40 objecten op die voldoen aan de criteria. De studente kan vervolgens elke beschrijving controleren op de kenmerken van het schilderij zoals beschreven in de boedelinventaris. Zie de screenshots hieronder.

De bijbehorende resultatenlijst.

De studente ontdekt echter ook een andere manier om te zoeken met de Search database functie. Ze kan via oorspronkelijke instelling en de herdachte personen (commemorated party) zoeken; namelijk:

 1. Original institution: Original institution known? Selecteer ‘No’
 2. En onder Commemorated party kan ze onder Person zoeken naar de orde waartoe een of meer van de afgebeelde personen behoorde. In dit geval de reguliere kanunnikessen (Canonesses Regular)

De Search Database functie met de criteria geselecteerd.

Deze actie levert 10 resultaten op die voldoen aan de criteria.

De bijbehorende resultatenlijst.

 

Een bronnenkritisch onderzoek naar de waarde van verzamelhandschriften voor het memoria-onderzoek

Een onderzoeker wil een bronnenkritisch onderzoek opzetten waarin hij vooral aandacht besteedt aan het gebruik en de samenstelling van verzamelhandschriften met memoriebronnen in kloosters. Hij selecteert in Search database de database Text carrier en daarin volgende velden:

 1. Category: Classification: Miscellany
 2. Original institutions: Type of institution: Monastery

 

De Search Database functie met de criteria geselecteerd.

Dit levert 58 resultaten op.

De bijbehorende resultatenlijst.