Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

6. Bibliografie en terminologie

Samenvatting

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de publicaties die zijn gebruikt voor de inleidende teksten van de database.

Daarnaast is er een link opgenomen naar een kaart met de provincie-indeling van het huidige Nederland ter ondersteuning van het zoeken via Browse (‘Bladeren in de database’). In deze zoekmogelijkheid zijn de objecten, tekstdragers en instellingen waarbinnen deze functioneerden per provincie geordend (zie Handleiding.2 en Handleiding.3). Ook worden er links gegeven naar kaarten met de kerkelijke indeling van de bisdommen binnen het gebied van het huidige Nederland vóór 1559 en na 1559.

Tevens bevat het hoofdstuk een glossarium in PDF-formaat met Engelse termen en hun Nederlandse en Duitse equivalenten. In een andere PDF zijn alle overzichten opgenomen van de definities en terminologie die in de hoofdstukken 3 t/m 5 zitten.