Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

6. Bibliografie en terminologie

Samenvatting

Voor de introducerende teksten van deze database zijn de volgende publicaties gebruikt.

Dit hoofdstuk bevat daarnaast ook links naar een kaart met de provincie-indeling van het huidige Nederland ter ondersteuning van het zoeken via Browse. In deze zoekmogelijkheid zijn de objecten, tekstdragers en instellingen waarbinnen deze functioneerden per provincie geordend (zie Manual.2 en Manual.3). Ook zijn links opgenomen naar kaarten met naar de kerkelijke indeling van de bisdommen binnen het gebied van het huidige Nederland vóór 1559 en na 1559.

Tevens bevat het hoofdstuk een glossarium in PDF-formaat met Engelse termen en hun Nederlandse en Duitse equivalenten. In een andere PDF zijn alle overzichten opgenomen van de definities en terminologie die in de hoofdstukken 3 t/m 5 zitten.