Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

7.2 Overige producten van het MeMO-project

Naast de MeMO-database met inventarisaties van memoriabronnen met op de memoria toegesneden beschrijvingen, is er binnen het MeMO-project ook een aantal andere producten ontwikkeld. Deze websites en PDF’s zijn vervaardigd om anderen dan memoria-onderzoekers kennis te laten maken met de middeleeuwse dodengedachtenis en het onderzoek daarnaar, en/of onderzoekers steun te bieden bij het gebruik van de database en bij hun onderzoek in het algemeen. Dit gebeurde in een aantal gevallen in samenwerking met collega’s buiten het MeMO-project.

1. Andere websites van het MeMO team

700 Years Church of St John. Beloved and fought over – Janskerk Haarlem 700 jaar. Geliefd en fel bevochten

Deze website vertelt het verhaal van de Orde van St Jan in Haarlem. Het richt zich onder meer op de gedachtenispraktijken in dit convent.

 

Donating Liturgical Vestments – Schenkingen van liturgische gewaden

Deze website geeft achtergrondinformatie over het schenkingsproces en het gebruik van middeleeuwse liturgische gewaden, door Corinne van Dijk en Bart Holterman.

 

Representations of Jerusalem Pilgrims – Jeruzalemvaarders in Beeld (JiB)

Deze website geeft een overzicht van schilderijen met portretten van Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden. Doel van deze website is het tonen van een gebruik dat voornamelijk in de Nederlanden lijkt te zijn voorgekomen, door Bart Holterman.

 

Representations of monastic dress – Kloosterkleding in Beeld (KiB)

Deze website biedt een overzicht van kloosterkleding zoals die voorkomt op memorievoorstellingen, voornamelijk op basis van geïdentificeerde personen, door Lonneke Hoondert.

 

RIA Prayer and politics

Dit is een Rich Internet Application die een introductie biedt op de middeleeuwse memoria via de talrijke bronnen uit het klooster Mariënpoel bij Leiden (1428-1572), door Leen Breure en Truus van Bueren.

 

Wall-mounted memorials in the Southern Netherlands

Voor zijn PhD-thesis getiteld Piety and Purgatory: Wall-Mounted Memorials from the Southern Netherlands, c.1380-1520 (University of London 2006) maakte Douglas Brine een uitvoerige inventarisatie van memorievoorstellingen in de Zuidelijke Nederlanden. The thesis is gepubliceerd als Pious Memories: The Wall-Mounted Memorial in the Burgundian Netherlands. Deze website, gemaakt door Douglas Brine, bevat een serie PDF files met achtergrond informatie over een aantal van de objecten die zijn thesis aan de orde komen. De website laat zien dat de ontwikkeling van MeMO-projecten ook voor andere gebieden zeer de moeite waard kunnen zijn.

 

The floor slabs of Oudewater

Deze website biedt een introductie tot het deel van de MeMO-database dat gericht is op grafzerken en grafmonumenten. Deze site is vooral ontwikkeld om vrijwilligers te informeren over de doelstellingen van het MeMO-project, en werd gemaakt door door Sophie Oosterwijk en Charlotte Dikken. Het bevat beschrijvingen en afbeeldingen van een selectie van de middeleeuwse grafzerken uit de parochiekerk van Oudewater. De informatie op deze site is ook beschikbaar via de MeMO-database zelf.

 

Memoria in Beeld (MiB / retired)

Deze website en database zijn niet langer beschikbaar. De informatie kan worden gevonden in de MeMO-database.

2. Naslagwerken

Glossarium en terminologie

Het MeMO-team heeft een glossarium ontwikkeld, met een overzicht van relevante termen uit het memoria-onderzoek in Duits, Nederlands en Engels. Het glossarium is zowel beschikbaar met een The MeMO team also developed a glossary, with an overview of relevant terms in memoria research in German, Dutch and English. This glossary is available with both an Engelse en een  Nederlandse introductie.

Daarnaast is er een Engelse and Nederlandse termen lijst, met een overzicht van de termen die veel gebruikt worden in de MeMO-database.

Bibliografie

Deze bibliografie bevat publicaties van Nederlandse en Belgische onderzoekers betreffende memoriacultuur in de Lage Landen.

 

3. Andere publicaties en producten

Video

Publicaties door het MeMO-team

Het MeMO-team heeft een groot aantal publicaties geproduceerd. Voor een overzicht, klik hier. Tevens zijn er diverse symposia en congressen georganiseerd, zie voor een overzicht de nieuwsbrief van Medieval Memoria Research of September 2012.

Lezingen en artikelen die elders niet zijn gepubliceerd

Articles and conference papers

PowerPoint presentaties

Contacten met vrijwilligers
Via het MeMO-project is een informeel netwerk ontstaan van genealogen, lokaal historici en andere in de middeleeuwen geïnteresseerde personen. Hun medewerking als vrijwilliger bij fotosessies in de kerken in heel Nederland, de informatie en foto’s die ze leverden, heeft belangrijk bijgedragen aan de database van de grafzerken en grafmonumenten.

Memorieregisters beschikbaar op het internet
Contacten tussen het MeMO-project en een aantal bewarende archieven in Nederland hebben geleid tot het digitaliseren van een flink aantal memorieregisters. Deze worden vermeld in de desbetreffende records in de database en zijn via de websites van de bewarende archieven te raadplegen. Het digitaliseren van de archiefbronnen werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Onderzoekschool Mediëvistiek en werd gerealiseerd bij de Groninger Archieven te Groningen.