Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

7.2 Overige producten van het MeMO-project

Naast de MeMO-database met inventarisaties van memoriabronnen met op de memoria toegesneden beschrijvingen, is er binnen het MeMO-project ook een aantal andere producten ontwikkeld. Deze websites en PDF’s zijn vervaardigd om anderen dan memoria-onderzoekers kennis te laten maken met de middeleeuwse dodengedachtenis en het onderzoek daarnaar, en/of onderzoekers steun te bieden bij het gebruik van de database en bij hun onderzoek in het algemeen. Dit gebeurde in een aantal gevallen in samenwerking met collega’s buiten het MeMO-project.

1. Andere websites van het MeMO-team

Janskerk Haarlem 700 jaar. Geliefd en fel bevochten

Deze website vertelt het verhaal van de Jansorde in Haarlem. Het richt zich onder meer op de gedachtenispraktijken in dit convent, door Truus van Bueren, Charlotte Dikken en Leen Breure.

Schenkingen van liturgische gewaden

Deze website geeft achtergrondinformatie over het schenkingsproces en het gebruik van middeleeuwse liturgische gewaden, door Corinne van Dijk en Bart Holterman.

Jeruzalemvaarders in Beeld

Deze website geeft een overzicht van schilderijen met portretten van Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden. Doel van deze website is het tonen van een gebruik dat voornamelijk in de Nederlanden lijkt te zijn voorgekomen, door Bart Holterman.

Kloosterkleding in Beeld

Deze website biedt een overzicht van kloosterkleding zoals die voorkomt op memorievoorstellingen, voornamelijk op basis van geïdentificeerde personen, door Lonneke Hoondert.

RIA Prayer and politics(momenteel niet beschikbaar)

Dit is een Rich Internet Application die een introductie biedt op de middeleeuwse memoria via de talrijke bronnen uit het klooster Mariënpoel bij Leiden (1428-1572), door Leen Breure en Truus van Bueren.
NB Deze website vereist Adobe Flash Player, dat niet meer wordt ondersteund.

Wall-mounted memorials in the Southern Netherlands

Voor zijn PhD-thesis getiteld Piety and Purgatory: Wall-Mounted Memorials from the Southern Netherlands, c.1380-1520 (University of London 2006) maakte Douglas Brine een uitvoerige inventarisatie van memorievoorstellingen in de Zuidelijke Nederlanden. The thesis is gepubliceerd als Pious Memories: The Wall-Mounted Memorial in the Burgundian Netherlands. Deze website, gemaakt door Douglas Brine, bevat een serie PDF files met achtergrond informatie over een aantal van de objecten die zijn thesis aan de orde komen. De website laat zien dat de ontwikkeling van MeMO-projecten ook voor andere gebieden zeer de moeite waard kunnen zijn.

De grafzerken van Oudewater

Deze website biedt een introductie tot het deel van de MeMO-database dat gericht is op grafzerken en grafmonumenten. Deze site is vooral ontwikkeld om vrijwilligers te informeren over de doelstellingen van het MeMO-project, en werd gemaakt door door Sophie Oosterwijk en Charlotte Dikken. Het bevat beschrijvingen en afbeeldingen van een selectie van de middeleeuwse grafzerken uit de parochiekerk van Oudewater. De informatie op deze site is ook beschikbaar via de MeMO-database zelf.

Memoria in Beeld (opgeheven)

Deze website en database zijn niet langer beschikbaar. De informatie kan worden gevonden in de MeMO-database.

2. Naslagwerken

Glossarium en terminologie

Het MeMO-team heeft een glossarium ontwikkeld, met een overzicht van relevante termen uit het memoriaonderzoek in het Duits, Nederlands en Engels. Het glossarium is zowel beschikbaar met een Engelse als een Nederlandse introductie.

Daarnaast is er een Engelse en een Nederlandse termenlijst, met een overzicht van de termen die veel gebruikt worden in de MeMO-database.

Bibliografie

Deze bibliografie bevat publicaties van Nederlandse en Belgische onderzoekers betreffende memoriacultuur in de Lage Landen.

3. Andere publicaties en producten

Video

Publicaties door het MeMO-team

Het MeMO-team heeft een groot aantal publicaties geproduceerd. Voor een overzicht, klik hier. Tevens zijn er diverse symposia en congressen georganiseerd, zie voor een overzicht de nieuwsbrief Medieval Memoria Research (MMR) van september 2012.

Lezingen en artikelen die niet elders zijn gepubliceerd

Lezingen en artikelen

PowerPoint presentaties