Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

5.5 Literatuur en websites

Literatuur

 • Brink, H. e.a. (red.), Theologisch woordenboek (Roermond, etc. 1952-1958).
 • Brinkhoff, L. e.a. (red.), Liturgisch woordenboek (Roermond, etc. 1958-1968).
 • Caspers, C. en P.J. Margry (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, 4 delen (Amsterdam en Hilversum 1997-2004).
 • Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002).
 • Hoven van Genderen, Bram van den, De heren van de kerk: de kanunniken van Oudmunster in de late Middeleeuwen (Zutphen 1997).
 • Joosting, J.G.C., Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II: De bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (’s-Gravenhage 1915).
 • Joosting, J.G.C. en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (’s-Gravenhage 1915).
 • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007).
 • Kuys, Jan, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004).
 • Leesch, W., A.G. Weiler en E. Persoons, Monasticon Fratrum Vitae Communis III: Niederlande (Brussel 2004).
 • Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, reeks uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving, onder diverse redacties en uitgeverijen. Zie voor de gebruikte delen de records van de database.
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005).
 • Persoons, E., W. Kohl en A.G. Weiler, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche Orden (Amsterdam 1941) met Supplement (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten (Amsterdam 1942).
 • Speetjens, Annemarie, ‘The founder, the chaplain and the ecclesiastical authorities. Chantries in the Low Countries’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 195-206.
 • Veen, J.S. van, en A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III: De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (’s-Gravenhage 1923).
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).

Websites

Zie hoofdstuk 6 voor een algemeen overzicht van de literatuur en de websites die in deze inleidende teksten worden genoemd.