Medieval Memoria Online

5.5 Literature and websites

Literature

 • Brink, H. e.a. (eds), Theologisch woordenboek (Roermond, etc.) 1952-1958.
 • Brinkhoff, L. e.a. (eds), Liturgisch woordenboek (Roermond, etc.) 1958-1968.
 • Caspers, C. and P.J. Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland, 4 volumes (Amsterdam and Hilversum 1997-2004).
 • Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002).
 • Hoven van Genderen, Bram van den, De heren van de kerk: de kanunniken van Oudmunster in de late Middeleeuwen (Zutphen 1997).
 • Joosting, J.G.C., Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II: De bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (The Hague 1915).
 • Joosting, J.G.C., and S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915).
 • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007).
 • Kuys, Jan, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004).
 • Leesch, W., A.G. Weiler, E. Persoons, Monasticon Fratrum Vitae Communis III: Niederlande (Brussels 2004).
 • Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, series published by the Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving. For the volumes see the records in the database.
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005).
 • Persoons, E., W. Kohl, A.G. Weiler, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussels 1980).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche Orden (Amsterdam 1941) with Supplement (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten (Amsterdam 1942).
 • Speetjens, Annemarie, ‘The founder, the chaplain and the ecclesiastical authorities. Chantries in the Low Countries’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 195-206.
 • Veen, J.S. van, and A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III: De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (The Hague 1923).
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).

Websites

See chapter six for a general overview of the literature and websites used in these introductory texts.