Medieval Memoria Online

5.3 Sources used in the compilation of this database

For the information in the database the MeMO project has used surveys and online repertories. Such reference works are not available for chapels, confraternities or guilds and hospitals.

Literature

General:

 • Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, series published by the Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving. For the volumes see the records in the database.
 • Caspers, C., and P.J. Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland, 4 volumes (Amsterdam and Hilversum 1997-2004).

Chapters:

 • Kuys, Jan, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004), esp. 277-280 for an overview of the chapters in the bishopric of Utrecht.
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).

Monasteries:

 • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche Orden (Amsterdam 1941) with Supplement (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten (Amsterdam 1942).
 • Persoons, E., W. Kohl, A.G. Weiler, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussels 1980).
 • Leesch, W., A.G. Weiler, E. Persoons, Monasticon Fratrum Vitae Communis III: Niederlande (Brussels 2004).

Parishes:

 • Joosting, J.G.C., Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II: De bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (The Hague 1915).
 • Joosting, J.G.C., and S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915).
 • Veen, J.S. van, and A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III: De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (The Hague 1923).
 • Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002).
 • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007).
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005).

Websites