Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

5.3 Waarop is de verschafte informatie gebaseerd?

Voor de geboden informatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van overzichtswerken en van websites die overzichten geven. Voor kapellen, broederschappen en gasthuizen zijn dergelijke naslagwerken niet beschikbaar.

Literatuur

Algemeen:

 • Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, reeks uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving, onder diverse redacties en uitgeverijen. Zie voor de gebruikte delen de records van de database.
 • Caspers, C. en P.J. Margry (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, 4 delen (Amsterdam en Hilversum 1997-2004).

Chapters:

 • Kuys, Jan, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004), spec. 277-280: Lijst van kapittels in het bisdom Utrecht.
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).

Monasteries:

 • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche Orden (Amsterdam 1941) met Supplement (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten (Amsterdam 1942).
 • Persoons, E., W. Kohl en A.G. Weiler, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussel 1980).
 • Leesch, W., A.G. Weiler en E. Persoons, Monasticon Fratrum Vitae Communis III: Niederlande (Brussel 2004).

Parishes:

 • Joosting, J.G.C, Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II: De bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (’s-Gravenhage 1915).
 • Joosting, J.G.C., en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (’s-Gravenhage 1915).
 • Veen, J.S. van, en A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III: De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (’s-Gravenhage 1923).
 • Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002).
 • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007).
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005).

Websites