Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

7. Over het MeMO-project

Samenvatting

De Medieval Memoria Online database is voortgekomen uit verschillende inventarisatieprojecten die in de periode 1990-2005 ontstonden:

Afb. 1. Homepage van de website Memoria in Beeld. De nieuwe MeMO-database vervangt deze oudere database. MiB is daarom niet langer toegankelijk.

  • het Memoriaproject waaruit onder andere de online database Memoria in Beeld voortkwam (niet langer beschikbaar)
  • de inventarisatie en beschrijving van memorieregisters door de Contactgroep Signum
  • het project Narrative Sources dat resulteerde in de gelijknamige online database
  • het project Monasticon Trajectense dat in twee online repertoria resulteerde.

In 2009 kende NWO de subsidie Investeringen Middelgroot toe aan het MeMO-project om een database te realiseren met inventarisaties en beschrijvingen van een aantal memoriabronnen. Tevens ontving het project substantiële subsidies van de Stichting Professor Van Winter Fonds en het K.F. Hein Fonds. Ook de deelnemende universiteiten (Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Groningen) en enkele (erfgoed)instellingen hebben gelden ter beschikking gesteld.

De database is ontwikkeld in samenwerking met Data Archiving and Networked Services (DANS), onderdeel van de Koninklijk Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). DANS schonk eveneens een substantiële subsidie.

De voor de MeMO-database ontwikkelde software is Open Source en dus beschikbaar voor andere onderzoekers.

De medewerkers van het project realiseerden niet alleen een database, maar ook een aantal websites en talrijke publicaties ter ondersteuning van het gebruik van de MeMO-database, en Medieval Memoria Research (MMR), een internationale online nieuwsbrief voor onderzoekers van de memoria. Tevens werden diverse internationale symposia georganiseerd. Een deel van deze activiteiten vond plaats in samenwerking met collega’s buiten het MeMO-project.