Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

2.6 Literatuur en websites

Literatuur

 • Brink, Trudi, ‘Ontworpen voor de eeuwigheid. De memoriesculptuur voor Joost Sasbout en Catharina van der Meer in de Eusebiuskerk te Arnhem’, Bulletin KNOB 112 (2013) 152-165.
 • Bueren, Truus van, ‘Gebruik en functie van memorieboeken. Met voorbeelden uit norbertijnenkloosters’ in: H. Janssens (red.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 7-32.
 • Bueren, Truus van, en Molly Faries, ‘Care for the Here and the Hereafter. Using IRR in the Study of Memorial Paintings’ in: Hélène Verougstraete en Roger van Schoute met A. Dubois (red.), Colloque XII pour l’étude du dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture. La peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle, Pratique d’atelier (Louvain-la-Neuve 1999) 147-154.
 • Bueren, Truus van, en Rolf de Weijert, ‘Medieval Memoria Online (MeMO): New research possibilities’, Medieval Memoria Research (mei 2009) 7-20.
 • Bueren, Truus van, Kim Ragetli en Arnoud-Jan Bijsterveld, ‘Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011) 183-234.
 • Ciulisová, Ingrid, ‘Memory and witness: “Translated images”’, Cultura B-Wetteren – ALA – archeology (2009), 17-27.
 • Gumbert, J.P., Codicologische eenheden – opzet voor een terminologie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 67 no. 2 uitwerkingen.
 • Kloek, W.T., W. Halsema-Kubes en R.J. Baarsen, Kunst voor de Beeldenstorm (deel 1, ’s-Gravenhage 1986) 100, 102.
 • Oosterwijk, Sophie, ‘Babes on brackets. A meaningful distinction or an iconographic oddity on medieval tomb monuments?’ in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 251-68.
 • Schleif, Corine, en Volker Schier, ‘Puzzles on and under the surface: changed subjectivity in the Imhoff epitaph’ in: Julien Chapuis (red.), Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries (Turnhout 2008) 153-161.
 • Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem; IJkpunt van de stad (deel 1), (Utrecht 1994) 179-182.
 • Van de Perre, Dirk, ‘Het Ninoofse kapittelboek’ in: H. Janssens (red.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 35-46.
 • Velden, G. van der, Het necrologium van Arnold van Vessem uit 1574, aangevuld met namen van abdijleden tot 1986 (Berne 1986).
 • Vos, R. en F. Leeman, Het nieuwe ornament (’s-Gravenhage 1986) 163-164.

PDF’s

Websites

Aanvullende informatie in handschriften

 • De handschriften die de geschiedkundige Arnoldus Buchelius eind 16e en begin 17e eeuw samenstelde, bieden beschrijvingen van grafmonumenten, gebrandschilderde glazen en andere inrichtingsstukken van kerken die inmiddels al lang verdwenen zijn, maar die wel, al dan niet als aanvulling op de in de database beschreven objecten en teksten, belangrijke informatie kunnen opleveren over de cultuur van de memoria. De Monumenta, Inscriptiones en Monumenta Quaedam zijn te raadplegen via de website van Het Utrechts Archief.

Zie hoofdstuk 6 voor een algemeen overzicht van de literatuur en de websites die in deze inleidende teksten worden genoemd.