Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

4.5 Literatuur en websites

Literatuur

 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotiomoderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004).
 • Carasso-Kok, Marijke, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen: Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (’s-Gravenhage 1981).
 • Genicot, Leopold, Typologie des sources du moyen age occidental, gen. ed. (Turnhout 1972).
 • Goudriaan, Koen, ‘Geert Grote: A Founder fading into Oblivion?’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 165-177.
 • Gumbert, J.P., ‘Codicologische eenheden – opzet voor een terminologie’, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 67 nr. 2.
 • Huyghebaert, N., Les documents nécrologiques (Turnhout 1972) (Typologie des sources du moyen âge occidental, 4).
 • Lemaître, Jean-Loup, Répertoire des documents nécrologiques français, (Paris 1980, Recueil des historiens de la France, Obituaires, volume VII).
 • Schilp, Thomas, ‘Memoria in der Dunkelheit der Nacht. Lichtinszenierung mittelalterlicher Kirchen zum Totengedenken’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 221-233.
 • Trio, Paul, ‘Obituaries or Anniversary Books: Handle with Care! The Example of the Ypres Confraternities’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 179-193.
 • Vanderputten, Steven, ‘Typology of Medieval Historiography Reconsidered: a Social Re-interpretation of Monastic Annals, Chronicles and Gesta’, in: Historical Social Research – Historische Sozialforschung 26 (2001) 141-178.
 • Weijert, Rolf de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580) (ongepubliceerd proefschrift, Universiteit Utrecht 2015).
 • Weijert, Rolf de, ‘Gift-Giving Practices in the Utrecht Charter House. Donating to be Remembered?’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 147-164.

Website

Zie hoofdstuk 6 voor een algemeen overzicht van de literatuur en de websites die in deze inleidende teksten worden genoemd.