Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

8. Contact, citeren en disclaimers

Contact

Indien u problemen ondervindt met de website/database, stuur dan s.v.p. een e‑mail naar database.memo@gmail.com

Citeren

Van de MeMO-website en -database kan vrij gebruik worden gemaakt voor onderzoek, onderwijs, publicaties en lezingen mits verwijzingen worden gemaakt naar de URL en de samenstellers van deze website en database.

Richtlijnen

 • Verwijzen naar de gehele database: Medieval Memoria Online. Commemoration of the dead in the Netherlands until 1580, red. Truus van Bueren, Rolf de Weijert, e.a. (Universiteit Utrecht 2013). URL: https://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/ en de datum van gebruik (dag of periode)
 • Voor verwijzingen naar de inleidende teksten: MeMO, Inleiding, titel van paragraaf, nummer van subparagraaf (datum van raadpleging)
  Voorbeeld: MeMO, Inleiding, Doel en beoogde gebruikers, 2.4 (25-3-2019)
 • Voor verwijzingen naar afzonderlijke records:
  • Objecten: MeMO memorial object ID [nummer] (datum van raadpleging)
   Voorbeeld: MeMO memorial object ID 504 (04-02-2019)
  • Tekstdragers: MeMO text carrier ID [nummer] (datum van raadpleging)
   Voorbeeld: MeMO text carrier ID 56 (17-03-2019)
  • Afzonderlijke memorial text: MeMO memorial text ID [nummer] (datum van raadpleging)
   Voorbeeld: MeMO memorial text ID 339 (16-06-2019)
  • Instellingen: MeMO institution ID [nummer] (datum van raadpleging)
   Voorbeeld: MeMO institution ID 4 (09-12-2019)
 • Voor verwijzingen naar de overige MeMO producten (die niet onderdeel van de database zijn): de titel van het product, de na(a)m(en) van de samensteller(s), de URL, en de datum van gebruik (dag of periode).

Disclaimers

 • Inhoud database: MeMO is met zorg samengesteld, maar het blijft een database waaraan gewerkt wordt. Onderzoekers en overige gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van bijvoorbeeld lezingen en publicaties die (deels) zijn gebaseerd op de inhoud van de database.
 • Afbeeldingen: copyright verlenende instellingen/personen zijn onder de vergrotingen van de afbeeldingen vermeld (indien bekend). Voor afbeeldingen in de inleiding die ook in de database staan, zie de bijschriften onder de foto’s in de records. De foto’s zijn zoveel mogelijk afgebeeld op 72 dpi. Ze zijn alleen bedoeld voor gebruik op de MeMO-site en voor MeMO-publicaties en niet voor publicatie elders (in druk/online). Voor het gebruik van afbeeldingen in publicaties dient contact te worden gezocht met de copyrightverlenende instelling. Dit geldt niet voor vrij beschikbare foto’s die van andere websites zoals Wikipedia zijn gehaald.