Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Introductie

Inhoud van de MeMO-database

Medieval Memoria Online biedt een gratis toegankelijke database, met inventarisaties en beschrijvingen van objecten en teksten die een functie hadden in de middeleeuwse dodengedachtenis in het gebied van het huidige Nederland, tot 1580. Het gaat om:

 • Grafmonumenten en grafzerken
 • Memorievoorstellingen
 • Memorieregisters (administratieve en liturgische bronnen)
 • Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tevens is basisinformatie opgenomen over de instellingen waarbinnen de bronnen hebben gefunctioneerd.

 

Buitenzijden van de luiken van een drieluik met vijf kanunniken uit de familie Van Lokhorst en een familielid in harnas. Waarschijnlijk is hij de stamhouder op het moment dat het drieluik werd vervaardigd (1526), zie MeMO memorial objects ID 644 en vergelijk ID 749.

Onderzoekers van de middeleeuwse memoria beschouwen de dodengedachtenis oftewel memoria als een complex fenomeen. Hierin zijn gebed voor het zielenheil van de overledenen, maar ook zorg voor de armen en zieken, herinneringen aan de daden van de levenden en de doden en politieke aspecten met elkaar verweven.

Doelgroepen

MeMO is bedoeld voor

 • onderzoekers van de dodengedachtenis in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
 • lokaal-historici, familiehistorici en heraldici die onderzoek doen naar oude geslachten
 • conservatoren van musea
 • docenten, scholieren en studenten die een werkstuk of thesis willen schrijven
 • in het algemeen mensen die geĂ¯nteresseerd zijn in de christelijke cultuur van de middeleeuwen

Hoe werkt de database?

Zoeken en navigeren door de database kan op drie manieren:

 • Browse: zoeken door middel van filteren; bedoeld om globaal te zoeken
 • Search: zoeken met behulp van een zoekformulier; bedoeld om verfijnde opdrachten te geven en combinaties van zoekmogelijkheden te maken
 • Full text search: zoeken door middel van zelf gekozen termen en namen; bedoeld om alle beschrijvingsvelden te doorzoeken

Twee pagina’s van een kalender met memoriediensten van het Domkapittel in Utrecht, f. 7v-8r. In het handschrift worden vrijwel uitsluitend leden van de ridderschap en de geestelijkheid genoemd onder wie niet alleen kanunniken van het kathedrale kapittel, maar ook van andere kapittels, MeMO text carrier ID 390.

De ene mogelijkheid kan beter aansluiten bij wat jij wilt dan de andere. Daarom is het handig om voordat je aan de slag gaat, eerst de inleiding te bekijken. Deze biedt achtergrondinformatie en uitleg van de manier waarop de database is opgezet. Elk hoofdstuk bevat eerst een korte samenvatting en daarna een uitgebreidere tekst. De informatie is ondergebracht onder de tabbladen in de balk links. Het eerste tabblad biedt een volledige inhoudsopgave van de achtergrondinformatie.

Ieder hoofdstuk is een op zichzelf staand geheel en je kunt dan ook steeds dat hoofdstuk lezen dat je op dat moment nodig hebt. Je kunt de volledige tekst ook afdrukken door eerst de PDF-versies te downloaden.

 

Aanvullende informatie:

Technische informatie:

 • Geschikt voor: Safari, Mozilla Firefox, Chrome en Internet Explorer
 • Platforms waarmee gewerkt kan worden zijn: Windows, Mac en iPad.