Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

7.3 Deelnemende instellingen

MeMO is een samenwerkingsverband van een aantal instelling.

Universiteiten

 • De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC), en de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht)
 • De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

IT-instelling

 • Data Archiving and Networked Services (DANS), Den Haag

Erfgoedinstellingen

 • De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort
 • Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag
 • Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), Den Haag
 • De Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN), sinds 2013 de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent te Utrecht

Sponsors

 • NWO, hoofdsponsor
 • Stichting Professor Van Winter Fonds
 • K.F. Hein Fonds
 • Stichting Tot Gedachtenis
 • En de hierboven genoemde deelnemende instellingen