Medieval Memoria Online

7.3 Deelnemende instellingen

MeMO is een samenwerkingsverband van een aantal instellingen.

Universiteiten

 • De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht (Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC), en de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht)
 • De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • De Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

IT-instellingen

 • Data Archiving and Networked Services (DANS), Den Haag
 • ICT & Media van de Universiteit Utrecht
 • Digital Humanities Lab van de Universiteit Utrecht

Erfgoedinstellingen

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort
 • Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), Den Haag
 • Het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG), Den Haag
 • De Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN, sinds 2013 de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent te Utrecht)

Sponsors

 • NWO, hoofdsponsor
 • Stichting Professor Van Winter Fonds
 • K.F. Hein Fonds
 • Stichting Tot Gedachtenis
 • En de hierboven genoemde deelnemende instellingen

Archieven

Contacten tussen het MeMO-project en een aantal bewarende archieven in Nederland hebben geleid tot het digitaliseren van een flink aantal memorieregisters. Deze worden vermeld in de desbetreffende records in de database en zijn via de websites van de bewarende archieven te raadplegen. Het digitaliseren van de archiefbronnen werd voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Onderzoekschool Mediëvistiek en werd gerealiseerd bij de Groninger Archieven te Groningen.

Vrijwilligers

Via het MeMO-project is een informeel netwerk ontstaan van genealogen, lokaal-historici en andere in de middeleeuwen geïnteresseerde personen. Hun medewerking als vrijwilliger bij fotosessies in de kerken in heel Nederland, de informatie en foto’s die ze leverden, heeft belangrijk bijgedragen aan de database van de grafzerken en grafmonumenten.