Medieval Memoria Online

Home

Welkom bij de database van Medieval Memoria Online. MeMO biedt een gratis toegankelijke database voor onderzoekers, scholieren, studenten en eigenlijk iedereen die belangstelling heeft voor het Nederlandse culturele erfgoed. De database bevat beschrijvingen van objecten en teksten die een functie hadden in de dodengedachtenis in het gebied van het huidige Nederland, tot 1580. Het gaat om:

  • Grafmonumenten en grafzerken
  • Memorievoorstellingen (geschilderde en/of gebeeldhouwde kunstwerken)
  • Memorieregisters (administratieve en liturgische bronnen)
  • Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

De Domkerk (of St. Maartenskerk) van Utrecht, zie MeMO institution ID 21

Tevens is basisinformatie opgenomen over de instellingen waarbinnen de bronnen hebben gefunctioneerd.

Steun memoria onderzoek!
Als u een bijdrage wilt leveren aan het onderzoek naar de dodengedachtenis en herinneringspraktijken in Nederland, dan kunt een donatie doen aan de Stichting Tot Gedachtenis. Contactinformatie vindt u hier. U kunt ook rechtstreeks doneren op bankrekeningnummer NL68 Trio 0390 9398 54 t.n.v. ‘Stichting Tot Gedachtenis’.

NB De MeMO database wordt per mei 2019 niet meer bijgewerkt.