Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

1.6 Literatuur en websites

De onderstaande literatuurvermelding is vanzelfsprekend slechts een selectie van de beschikbare literatuur over de dodengedachtenis in de middeleeuwen en loopt slechts tot 2013. Voor een beknopte bespreking van internationale literatuur tot 2011: Van Bueren, Ragetli en Bijsterveld, ‘Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities’. Voor een bibliografie over het memoriaonderzoek in de Nederlanden, zie Kim Ragetli, Viera Bonenkampovà en Martine Meuwese, Bibliography on Medieval Memoria Research for the Low Countries.

Literatuur

 • Angenendt, Arnold, ‘Theologie und Liturgie der mittelalterlichen Totenmemoria’ in: Karl Schmid en Joachim Wollasch (red.), Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. Münstersche Mittelalterschriften 48 (München 1984) 80-199.
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A., Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum 2007).
 • Blockmans, Wim, Antheun Janse (red.), Showing Status: Representations of Social Positions in the Late Middle Ages (Turnhout 1999).
 • Bueren, Truus van, en W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen (Turnhout 1999).
 • Bueren, Truus van, en Fenna Visser, ‘De website Memoria in beeld. Een hulpmiddel bij het onderzoek van memorievoorstellingen’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 23 (2009) 102-108 (met een casus over het drieluik met het Laatste Oordeel en de familie Van Noordwijk).
 • Bueren, Truus van, Kim Ragetli en Arnoud-Jan Bijsterveld, ‘Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011) 183-234.
 • Bueren, Truus van, ‘Het belang van tellen. Kwantitatief onderzoek naar middeleeuwse kunstwerken’, Article, themanummer: De Middeleeuwen 5 (2012, november) 14-18.
 • Bueren, Truus van, en S.A.C. Dudok van Heel, ‘De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn. De identificatie van de geportretteerde personen’, Oud Holland 125 (2012) 169-179 (over het belang van de standaardopstellingen van de portretten). Met een uitgebreide Engelse samenvatting.
 • Cohn, Samuel K., The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Renaissance Cities in Central Italy (Baltimore en London 1992).
 • Damen, Mario, ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) 140-200.
 • Eck, Xander van, Christiane E. Coebergh-Surie en Andrea C. Gasten, ‘The stained-glass windows in the Sint Janskerk at Gouda. The works of Dirck and Wouter Crabeth’ in: Corpus vitrearum Medii Aevi. Netherlands, volume 2 (Amsterdam 2002) 79-85.
 • Geuenich, Dieter en Otto Gerhard Oexle (red.), Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 111 (Göttingen 1994).
 • Groot (red.), Wim de, The Seventh Window. The King’s Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) (Hilversum 2005).
 • Oexle, Otto Gerhard, ‘Die Gegenwart der Toten’ in: Herman Braet en Werner Verbeke (red.), Death in the Middle Ages. Mediaevalia Lovaniensia series 1 studia 9 (Leuven 1983) 19-77.
 • Oexle, Otto Gerhard (red.), Memoria als Kultur. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121 (Göttingen 1995).
 • Oexle, Otto Gerhard, ‘Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne’ in: Hans-Werner Goetz en Jörg Jarnut (red.), Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung (München 2003) 227-253.
 • Schleif, Corine, Donatio et memoria. Stifter. Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg (München 1990).
 • Schleif, Corine, ‘Forgotten Roles of Women as Donors: Sister Katerina Lemmel’s Negotiated Exchanges in the Care for the Here and the Hereafter’ in: Truus van Bueren en Andrea van Leerdam (red.), Care for the Here and the Hereafter. Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005) 137-154.
 • Schleif, Corine, ‘Men on the Right – Women on the Left: (A)symmetrical Spaces and Gendered Places’ in: Virginia Chieffo Raguin en Sarah Stanbury (red.), Women’s Space. Patronage, Place, and Gender in the Medieval Church (Albany NY 2005) 207-249.
 • Schleif, Corine, en Volker Schier, Katerina’s Windows. Donation and Devotion, Art and Music, as Heard and Seen Through the Writings of a Birgittine Nun (University Park PA 2009).
 • Velden, Hugo van der, ‘Diptych Altarpieces and the Principle of Dextrality’ in: John Hand en Ron Spronk (red.), Essays in Context: Unfolding the Netherlandish Diptych (Cambridge en New Haven 2006) 124-155.
 • Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld en Jeannette van Arenthals (red.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011).

Websites

Zie hoofdstuk 6 voor een algemeen overzicht van de literatuur en de websites die in deze inleidende teksten worden genoemd.