Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Aanvullende websites

Andere websites van het MeMO team

700 Years Church of St John. Beloved and fought over – Janskerk Haarlem 700 jaar. Geliefd en fel bevochten

Deze website vertelt het verhaal van de Orde van St Jan in Haarlem. Het richt zich onder meer op de gedachtenispraktijken in dit convent.

 

Donating Liturgical Vestments – Schenkingen van liturgische gewaden

Deze website geeft achtergrondinformatie over het schenkingsproces en het gebruik van middeleeuwse liturgische gewaden, door Corinne van Dijk en Bart Holterman.

 

Representations of Jerusalem Pilgrims – Jeruzalemvaarders in Beeld (JiB)

Deze website geeft een overzicht van schilderijen met portretten van Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden. Doel van deze website is het tonen van een gebruik dat voornamelijk in de Nederlanden lijkt te zijn voorgekomen, door Bart Holterman.

 

Representations of monastic dress – Kloosterkleding in Beeld (KiB)

Deze website biedt een overzicht van kloosterkleding zoals die voorkomt op memorievoorstellingen, voornamelijk op basis van geïdentificeerde personen, door Lonneke Hoondert.

 

RIA Prayer and politics

Dit is een Rich Internet Application die een introductie biedt op de middeleeuwse memoria via de talrijke bronnen uit het klooster Mariënpoel bij Leiden (1428-1572), door Leen Breure en Truus van Bueren.

 

Wall-mounted memorials in the Southern Netherlands

Voor zijn PhD-thesis getiteld Piety and Purgatory: Wall-Mounted Memorials from the Southern Netherlands, c.1380-1520 (University of London 2006) maakte Douglas Brine een uitvoerige inventarisatie van memorievoorstellingen in de Zuidelijke Nederlanden. The thesis is gepubliceerd als Pious Memories: The Wall-Mounted Memorial in the Burgundian Netherlands. Deze website, gemaakt door Douglas Brine, bevat een serie PDF files met achtergrond informatie over een aantal van de objecten die zijn thesis aan de orde komen. De website laat zien dat de ontwikkeling van MeMO-projecten ook voor andere gebieden zeer de moeite waard kunnen zijn.

 

The floor slabs of Oudewater

Deze website biedt een introductie tot het deel van de MeMO-database dat gericht is op grafzerken en grafmonumenten. Deze site is vooral ontwikkeld om vrijwilligers te informeren over de doelstellingen van het MeMO-project, en werd gemaakt door door Sophie Oosterwijk en Charlotte Dikken. Het bevat beschrijvingen en afbeeldingen van een selectie van de middeleeuwse grafzerken uit de parochiekerk van Oudewater. De informatie op deze site is ook beschikbaar via de MeMO-database zelf.

 

Memoria in Beeld (MiB / retired)

Deze website en database zijn niet langer beschikbaar. De informatie kan worden gevonden in de MeMO-database.