Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

5. Oorspronkelijke instellingen

Samenvatting

Kennis van de instellingen waarin de objecten, tekstdragers en teksten hebben gefunctioneerd kan bijdragen tot een beter begrip van hun gebruik en functies. Daarom is een database opgenomen met basisinformatie over deze instellingen.

In de MeMO-database worden zes typen instellingen onderscheiden:

 1. kapel
 2. kapittel, zowel onafhankelijke kapittels als ondergebracht in een parochiekerk
 3. (religieuze) vereniging, zoals een broederschap of gilde
 4. gasthuis
 5. klooster, convent of (religieus) huis
 6. parochie

Naast basisgegevens over de instelling zoals naam, patroonheilige(n), stichtingsdatum, opheffingsjaar en enige informatie over de bouwgeschiedenis, bevat de beschrijving:

 • een overzicht met links naar de in MeMO opgenomen objecten en tekstdragers die zeker, waarschijnlijk of mogelijk in de desbetreffende instelling hebben gefunctioneerd
 • een globaal overzicht van overige niet in deze database opgenomen tekstbronnen en objecten die uit deze instelling bewaard zijn, met vermelding van de huidige verblijfplaats. NB Het kan hier gaan om:
  • bronnen die geen memoriefunctie hadden en om
  • bronnen die (mogelijk) wel functioneerden in de dodengedachtenis, maar die niet vallen onder de bronnentypen die in deze database zijn beschreven.

Schilderij van het exterieur van de Utrechtse kapittelkerk van St. Marie door Pieter Saenredam (1662). De Domkerk en de Buurkerk zijn zichtbaar in de achtergrond. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, inv. nr. 1765. Zie MeMO institution ID 127

Tekening van het interieur van de Utrechtse kapittelkerk van St. Marie door Pieter Saenredam (1636). Er zijn verschillende grafzerken op te zien. De kerk werd in de eerste helft van de 19e eeuw afgebroken. HUA, Utrecht, cat. nr. 28607. Zie MeMO institution ID 127