Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

5. Oorspronkelijke instellingen

Samenvatting

Kennis van de instellingen waarin de objecten, tekstdragers en teksten hebben gefunctioneerd kan bijdragen tot een beter begrip van hun gebruik en functies. Daarom is een database opgenomen met basisinformatie over deze instellingen. In de database worden zes typen instellingen onderscheiden:

Interieur van de kapittelkerk van St. Marie te Utrecht, door Pieter Saenredam (1636), met grafstenen in de vloer en links in de achtergrond een gebeeldhouwde memorietafel. De kerk werd in de eerste helft van de 19e eeuw afgebroken, Utrecht HUA inv. nr. TA ID 4.4, MeMO Institution ID 127

 

 1. kapel
 2. kapittel, zowel onafhankelijke kapittels als ondergebracht in een parochiekerk
 3. (religieuze) vereniging, zoals een broederschap of gilde
 4. gasthuis
 5. klooster, convent of (religieus) huis
 6. parochie

Schilderij van de voormalige kapittelkerk van St. Marie door Pieter Saenredam (1662) met zicht op de Domkerk en de Buurkerk, Rotterdam Museum Boijmans van Beuningen inv. Nr. 1765, MeMO Institution ID 127

Naast basisgegevens over de instelling zoals naam, patroonheilige(n), stichtingsdatum, opheffingsjaar en enige informatie over de bouwgeschiedenis, bevat de beschrijving:

 • een overzicht met links naar de in MeMO opgenomen objecten en tekstdragers die zeker, waarschijnlijk of mogelijk in de desbetreffende instelling hebben gefunctioneerd
 • een globaal overzicht van overige niet in deze database opgenomen tekstbronnen en objecten die uit deze instelling bewaard zijn, met vermelding van de huidige verblijfplaats. NB Het kan hier gaan om:
  • bronnen die geen memoriafunctie hadden en om
  • bronnen die (mogelijk) wel functioneerden in de dodengedachtenis, maar die niet vallen onder de bronnentypen die in deze database zijn beschreven.