Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

4.3 Waarop is de verschafte informatie gebaseerd?

Voor de inventarisaties en beschrijvingen is in het MeMO-project gebruik gemaakt van de mogelijkheden die hieronder, in willekeurige volgorde, zijn opgesomd:

Memorieregisters

  • Inventarisatie Signum (1991-1993)
  • Werkgroep Memorieboeken (2004-2006)
  • Onderzoek door MeMO van de documenten zelf
  • Onderzoek door MeMO van gedigitaliseerde handschriften met aanvullingen van de medewerkende archieven
  • Publicaties

Verhalende bronnen

Uitgangspunt bij het beschrijven van de memorieregisters en verhalende bronnen is de gehele tekstdrager, omdat het totaal aan teksten in de tekstdrager ook aanwijzingen kan bieden over het gebruik en functioneren van de tekstdrager en de afzonderlijke teksten. Daarom is het gehele handschrift beschreven en is er een inhoudsopgave gemaakt waarin alle teksten zijn opgenomen. Behalve deze algemene beschrijving zijn de teksten met een memoriefunctie – uitgebreid – beschreven.