Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 10. Hoe verwijzen naar de MeMO-database?

Richtlijnen

 • Voor verwijzen naar de gehele database: Database Medieval Memoria Online. Commemoration of the dead in the Netherlands until 1580, eds. Truus van Bueren, Rolf de Weijert, e.a. (Universiteit Utrecht 2019). URL: https://memo.sites.uu.nl/search-database/ en de datum van gebruik (dag of periode)
 • Voor verwijzingen naar inleidende teksten: Database MeMO, Inleiding, paragraaf, subparagraaf (datum van raadpleging)
  Voorbeeld: Database MeMO, Inleiding, Doel en beoogde gebruikers, 2.4 (25-3-2019)
 • Voor verwijzingen naar afzonderlijke records:
  • Objecten: MeMO memorial object ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO memorial object ID 504 (04-02-2019)
  • Tekstdragers: MeMO text carrier ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO text carrier ID 56 (17-03-2019)
  • Afzonderlijke memoria text: MeMO memorial text ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO memorial text ID 339 (16-06-2019)
  • Instellingen: MeMO institution ID [nummer] (datum van raadpleging).
   Voorbeeld: MeMO institution ID 4 (09-12-2019)
 • Voor verwijzingen naar de overige MeMO producten (die niet onderdeel van de database zijn): de titel van het product, de na(a)m(en) van de samensteller(s), de URL, en de datum van gebruik (dag of periode).