Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 6. Zoeken met Full text search

Full text search biedt de mogelijkheid om op tekstniveau alle records in de database te doorzoeken met zelf opgegeven termen, namen en data. Met Full text search kan dus gezocht worden door databasevelden die niet via de browse of search functie zijn geïndexeerd, zoals velden met extra uitleg en literatuurvermeldingen. Dit gebeurt via de Google Custom Search die alleen de records van de MeMO-database doorzoekt.

Voor Full text search is het aan te raden meerdere equivalenten te proberen. De formuleringen in de tekstvelden zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden, maar kunnen desondanks enigszins van elkaar afwijken. Voor enig houvast bij de keuze van geschikte termen kan het glossarium geraadpleegd worden.