Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 2. Zoeken via Browse database

In de MeMO database kan gezocht worden naar:

 • Objects: grafmonumenten en grafzerken, en memorievoorstellingen
 • Text carriers: tekstdragers die verhalende bronnen met een functie in de dodengedachtenis en/of memorieregisters bevatten
 • Original institutions: de instellingen waarbinnen de objecten en teksten functioneerden

Via de Browse-functie kan door middel van het selecteren van een bepaald aspect (criterium of facet genoemd) het aantal records worden gespecificeerd dat aan dat criterium voldoet. Een dergelijke zoekactie heet filteren. Er zijn zes hoofdfacetten, die in het geval van de objecten en tekstdragers verder zijn uitgewerkt in enkele subfacetten, waardoor de selectie verder kan worden ingeperkt. Elk facet of subfacet heeft bepaalde veldwaarden (facetwaarden genoemd). Deze facetwaarden zijn niet verder uit te splitsen.

Met de Browse-functie kunnen snel groepen bronnen worden geselecteerd, zoals alle objecten uit een bepaalde regio, of alle objecten en tekstdragers uit bepaalde type instellingen. Dergelijke selecties kunnen niet via de Search-functie worden gedaan (voor uitleg over de Search-functie zie Handleiding.4). De Browse-functie bevat de volgende facetten en subfacetten:

 • What
  • Memorial objects
   • Type of memorial object
    • Floor slab
    • Tomb monument
    • Commemorative marker
    • Memorial piece (consisting of one part)
    • Memorial piece (consisting of more than one part)
   • Elements present on objects
    • Decorations
    • Heraldry
    • Inscriptions
    • Portraits
    • Saints
   • Information available about
    • Artist
    • Commemorated party
    • Commissioning party
  • Text carriers
   • Type of text carrier
    • Manuscript with more than one text
    • Manuscript with one text
    • Printed text (edition) with one text
    • Printed text (edition) with more than one text
    • Transcription with more than one text
    • Transcription with one text
   • Surrogates available
    • Edition
    • Facsimile
   • Memorial text type
    • Biographies (Narrative source with one or more biographies)
    • Chronicles (Narrative source containing one or more historical events)
    • Register of gifts
    • Register of graves
    • Register of memorial services
    • Register of names
    • Register of pittances
   • Information available about
    • Commissioning party
    • Author/compiler/scribe
    • Function of memorial text(s)
  • Original institutions
 • Where (Type of original institution)
  • Chapter
  • Chapel
  • Corporation (e.g. confraternity, guild)
  • Hospital or orphanage
  • Monastery, convent or religious house
  • Parish
 • Where (location of original institution)
  • List of Dutch provinces
 • Where (holding institution)
  • List of countries where the objects and text carriers are being kept
 • When (from)
  • List of periods (50 year intervals)
 • When (until)
  • List of periods (50 year intervals)

Bij het zoeken op jaartallen, moet je er rekening mee houden dat When (from) alles selecteert dat tot stand is gekomen vanaf het jaartal dat je hebt aangeklikt. Door vervolgens When (until) aan te klikken kun je het eind aangeven van de periode waarop je zoekt. Voor objecten, tekstdragers en/of instellingen uit de periode 1450-1500 kies je dus 1450 in de lijst When (from) en 1500 in de lijst When (until).

Wanneer een facet geselecteerd is, verschijnt dit facet bovenaan onder Criteria. Door op een reeds geselecteerd facet te klikken, verdwijnt het weer. Binnen ieder facet kan maar één keuze worden gemaakt. Via de Search-functie (zie Handleiding 4.) is het wel mogelijk meer keuzes binnen een onderdeel te selecteren.

De getallen achter de facetten en subfacetten geven de aantallen beschrijvingen van objecten, tekstdragers en instellingen (de records) aan die aan dat specifieke criterium voldoen.