Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 9. De records

In de records oftewel detailschermen zijn de beschrijvingen van de afzonderlijke objecten, tekstdragers en instellingen opgenomen. De opbouw van de drie typen detailschermen komt voor een groot deel overeen. Het detailscherm opent met een algemene beschrijving van het object, de tekstdrager of de instelling. Door middel van de tabbladen in de linkerkolom kunnen andere onderdelen en gespecificeerde informatie worden geraadpleegd.

Memorial objects

Voor de memorial objects is de informatie gerangschikt op verschillende niveaus:

 1. Algemene beschrijving van het object (Memorial object in de linker kolom)
 2. Korte beschrijving van ieder onderdeel van een memorial object (Object part in de linker kolom). Bij een drieluik zijn er in principe dus vijf Object parts (middenpaneel, linkerluik binnenzijde, rechterluik binnenzijde, linkerluik buitenzijde en rechterluik buitenzijde). Indien een predella of apart tekstbord aanwezig is, is hiervoor ook een afzonderlijk onderdeel aangemaakt. Alleen de parts worden beschreven die, voor zover bekend, zijn voorzien van voorstellingen en/of teksten en/of wapenschilden en/of decoraties.
 3. Beschrijvingen van specifieke elementen die aanwezig zijn op de verschillende Object parts:
  1. Portretten van te gedenken personen (Portraits in de linker kolom)
  2. Wapenschilden (Heraldry in de linker kolom)
  3. Inscripties (Inscriptions in de linker kolom)
  4. Heiligen (Saints in de linker kolom) NB Het gaat hier uitsluitend om de beschermheiligen die bij de portretten staan, zie ook 7.4
  5. Decoraties (met name van toepassing op grafmonumenten en grafzerken) (Decorations in linker kolom)
 4. Beschrijvingen van de personen die vertegenwoordigd zijn door middel van portretten, inscripties of wapenschilden (Person Description in de linker kolom, ieder met een eigen MeMO person description ID).

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO memorial objects database kunnen worden gevonden (Beschrijving hele object).

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO memorial objects database kunnen worden gevonden (Onderdeel: Portretten)

 

Text carriers

De informatie over de tekstcarriers en de afzonderlijke memorieregisters en verhalende bronnen met een functie in de dodengedachtenis zijn verdeeld over de volgende tabbladen:

 1. Algemene beschrijving van de tekstdrager (Text carrier in de linker kolom)
 2. Beschrijving van auteurs, compilators en afschrijvers (Authors in de linker kolom)
 3. Beschrijvingen van de afzonderlijke memorieregisters, ieder met hun eigen MeMO memorial text ID. Deze zijn onderverdeeld in zeven verschillende typen (die afhankelijk van het voorkomen in de desbetreffende tekstdrager één of meer keren in een record voorkomen):
  1.  Narrative source containing one or more biographies
  2. Narrative source containing one or more historical events
  3. Register of gifts
  4. Register of graves
  5. Register of memorial services
  6. Register of names
  7. Register of register of pittances

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO text carriers database kunnen worden gevonden (Beschrijving hele tekstdrager).

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO text carriers database kunnen worden gevonden (onderdeel, apart memorieregister).

 

Institutions

De informatie over de instellingen is verdeeld over twee tabbladen:

 1. Algemene beschrijving van de instelling (Institution)
 2. Bouwgeschiedenis (Building history)

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO institutions database kunnen worden gevonden (Algemene beschrijving instelling).

Voorbeeld van de gegevens die in de MeMO institutions database kunnen worden gevonden (Beschrijving onderdeel Bouwgeschiedenis).

Knoppen op de schermen van de records

Feature Omschrijving
Add extra information Vul het formulier in om nieuwe informatie of correcties betreffende een object of tekst(drager) door te geven.
→ Expand Uitklapfunctie detailscherm. Klik op het icoontje of het label om een of meer specificaties op te kunnen geven.
↓ Collapse Inklapfunctie detailscherm.
Back to results Door hierop te klikken kom je weer in de lijst van resultaten die je had geselecteerd.
Next/Volgende
(afhankelijk van de taalinstellingen van de browser van de gebruiker)
Bladerfunctie om in het volgende resultaat van je zoekopdracht te komen.
Previous/Vorige
(afhankelijk van de taalinstellingen van de browser van de gebruiker)
Bladerfunctie om in het vorige resultaat van je zoekopdracht te komen.

 

Twee belangrijke wetenswaardigheden:

 • Via de detailschermen van de Memorial objects en de Text carriers kun je doorklikken naar de beschrijving van de oorspronkelijke instelling waar het object of de tekstdrager functioneerde. Ook is het mogelijk om te zoeken via Institutions door te klikken op de afzonderlijke Memorial objects en Text carriers uit deze instelling. Let wel op het volgende:
  • Bij doorklikken beland je in de database van de instellingen of van de objecten of tekstdragers. De Next of Volgende en de Previous of Vorige buttons hebben dan ook betrekking op de volgende en vorige beschrijving in die desbetreffende database.
  • Door te klikken op de back-button van de browser keer je weer terug naar de beschrijvingen uit je resultatenlijst.
 • Indien je een bepaalde zoekopdracht met de resultaten wilt bewaren, kun je de pagina (d.w.z. de resultatenlijst) opslaan als Bookmark. De zoekopdracht en de resultaten blijven dan bewaard, zodat je later de zoekopdracht niet opnieuw hoeft uit te voeren. Vergeet niet een goed herkenbare naam aan je Bookmark te geven.