Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 1. De fundamenten van de MeMO-database

Algemeen

De MeMO-database is het resultaat van een inventarisatieproject. De informatie die wordt verschaft, is deels gebaseerd op uitgebreid onderzoek van de laatste twintig jaar. Dat geldt vooral voor de memorievoorstellingen (Van Bueren). De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt voor de database en website Memoria in Beeld, een directe voorloper van de MeMO-database. De data uit Memoria in Beeld zijn vervolgens verwerkt in de huidige database. Daarnaast zijn er beschrijvingen opgenomen van nieuw gevonden memorievoorstellingen. De memorievoorstellingen zijn fysiek of via foto’s onderzocht.

Een groot aantal van de grafzerken en grafmonumenten is ter plekke bestudeerd en gefotografeerd door een professionele fotograaf (gesubsidieerd door de RCE). Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de fotoverzamelingen en informatie van de SKKN, onderzoekers, een aantal kerken, Van Hoogevest Architecten en particulieren. Voor een deel moest worden afgegaan op (oudere) literatuur, omdat niet elke bewarende instelling kon worden bezocht om onderzoek ter plaatse te doen. Tevens kon door (recente) restauraties en verbouwingen, en mogelijke verplaatsing van zerken een aantal objecten niet worden getraceerd.

De beschrijvingen van de memorieregisters zijn deels gebaseerd op onderzoek van de tekstdragers zelf, maar ook op gedigitaliseerde versies van de handschriften en aanvullende informatie die werd geleverd door de bewarende instellingen. Een groot deel van de inventarisatie is gemaakt op basis van de inventarisatie die in de jaren negentig van de twintigste eeuw is opgesteld door leden van de Contactgroep Signum. Deze is in de periode 2004-2006 voortgezet door de Werkgroep Memorieboeken. Toen vond ook een pilot voor de beschrijving van de memorieregisters plaats.

Voor de verhalende bronnen is gebruik gemaakt van het Narrative Sources project, dat weer gebaseerd is op de inventarisatie van Carasso-Kok. In het kader van het MeMO-project konden niet alle verhalende bronnen ter plekke worden geraadpleegd. Daarom is het mogelijk dat niet steeds alle gewenste informatie in MeMO is opgenomen. In de desbetreffende gevallen is dit aangegeven in de beschrijvingen.

Zie de hoofdstukken 3 (over de objecten), 4 (over de tekstdragers en teksten) en 5 (over de instellingen) voor overzichten van waarop de informatie is gebaseerd.