Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 3. Twee casussen voor Browse database

Een eerste oriëntatie voor een onderzoek van een bepaald gebied

Een historica wil nagaan of er geschikt materiaal is voor een onderzoek naar de dodengedachtenis en regionale identiteitsvorming in diverse middeleeuwse gebieden in de Lage Landen. Ze raadpleegt daarom voor een eerste oriëntatie de MeMO-database via Browse. De MeMO-database kent weliswaar een moderne indeling in provincies, maar dat is voor haar oriëntatie geen bezwaar, omdat ze in tweede instantie het materiaal kan uitsplitsen volgens de middeleeuwse gebieden van haar keuze. Omdat ze in Browse maar één provincie tegelijk kan doornemen, begint ze met Noord-Holland.

De Browse Database functie voordat Noord-Holland is geselecteerd.

Ze wil zowel een overzicht van de objecten en de teksten als van de oorspronkelijke instellingen hebben. Dit betekent dat ze de hoofdfacetten What? en Where (type of original institution)? kan overslaan en onmiddellijk naar het hoofdfacet Where (location of original institution)? kan gaan.

Ze krijgt een resultaatlijst met 322 records. Deze kan ze nu achtereenvolgens gaan bekijken. Ze ziet daarbij dat in de resultaatlijst de memorial objects vooraan zitten, dan volgen de text carriers en dan de instellingen.

De resultatenlijst nadat Noord-Holland is geselecteerd.

 

Een genealoog op zoek naar grafzerken of grafmonumenten van zijn voorouders

Een genealoog doet onderzoek naar oude Zeeuwse geslachten. Een aantal heeft hij zelfs tot het midden van de vijftiende eeuw kunnen traceren. Hij wil nu onder andere via MeMO kijken of hij nog verder terug kan gaan en gaat op zoek naar grafzerken van vóór 1450. Via Browse database kan hij achtereenvolgens de volgende criteria selecteren (filteren):

  • Memorial Objects
  • Type of memorial object: Tomb slab or floor slab
  • Where (location of original institution): Zeeland
  • When(until): 1450

De Browse Database functie voordat de meeste van de criteria zijn ingevuld (nb: ‘Memorial Objects’ is vast voorgeselecteerd).

Deze zoekactie levert in totaal dertien zerken op.

De resultatenlijst nadat alle criteria zijn geselecteerd.