Logo Universiteit Utrecht

Medieval Memoria Online

Handleiding 4. Zoeken met Search database

De MeMO Search database functie biedt de mogelijkheid om met behulp van drie zoekformulieren afzonderlijk te zoeken door:

  • Memorial objects: grafmonumenten en grafzerken, en memorievoorstellingen
  • Text carriers: tekstdragers die verhalende bronnen met een functie in de dodengedachtenis en/of memorieregisters bevatten
  • Original institutions: de instellingen waarbinnen de objecten en teksten functioneerden

Via de zoekformulieren van de drie databases kunnen één of meerdere zoektermen opgegeven worden. Deze zoektermen kunnen zelf worden ingetikt of ze kunnen aangeklikt worden in de reeds bestaande keuzelijsten. Wanneer er geen enkele zoekterm in een zoekformulier wordt opgegeven, worden alle objecten, tekstdragers of instellingen getoond.

De drie zoekformulieren zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze bevatten vier soorten zoekvelden.

  • Vrije tekstvelden: hierin kan tekst worden opgegeven, zoals namen en omschrijvingen, of delen daarvan. Veel tekstvelden werken met AJAX-technologie, die ‘meedenkt’ met de gebruiker. Na het intikken van een aantal letters wordt dat specifieke veld alvast doorzocht op het voorkomen van die lettercombinatie en wordt een overzicht getoond van de mogelijkheden. Hieruit kan er dan een worden gekozen.
  • Dateringsvelden: hierin kan een jaartal of periode worden opgegeven. Voor een benadering van een datering kun je ‘ca.’ (met punt) gebruiken of de symbolen ‘>’ en ‘<‘. LET OP: de symbolen en ca. moeten zonder spatie voor de jaartallen gegeven worden.
  • Ja/nee keuzelijsten: hierbij kan aangegeven worden of objecten, tekstdragers of instellingen bepaalde eigenschappen hebben, zoals het voorkomen van portretten op een object of het bekend zijn van de oorspronkelijke instelling waar een tekst werd gebruikt. LET OP: ‘nee’ hoeft niet altijd te betekenen dat een bepaalde eigenschap op een object of in een tekstdrager niet voorkomt. Het kan zo zijn dat een dergelijke eigenschap op andere onderdelen van een object, of in andere teksten uit een tekstdrager wel voorkomt. Voorbeeld: van een object met meerdere inscripties hoeven niet alle inscripties een naam te bevatten. Search biedt de mogelijkheid te selecteren op inscripties zonder naam. Als resultaat kan dan ook een object getoond worden met een inscriptie zonder naam, terwijl dat object ook een inscriptie met naam kan bevatten.
  • Keuzelijsten (dropdownlijsten): een overzicht van termen of omschrijvingen waarmee in de database bepaalde aspecten zijn beschreven. Het is mogelijk om meer dan een zoekterm uit de dropdownlijsten toe te voegen door het plus-icoontje aan te klikken. Via het min-icoontje worden de extra zoekvelden weer verwijderd.

Achter een flink aantal zoekvelden staat een vraagteken. Als je daarop klikt vind je een korte uitleg van de mogelijkheden van de desbetreffende zoekvelden.

Overzicht van de opbouw van de zoekformulieren
Hieronder volgt een overzicht met uitleg over de verschillende onderdelen van de zoekformulieren.

Feature Description
Memorial objects Doorzoekt de database met memorial objects.
Let op! Het zoekscherm staat standaard op het zoekformulier van de Memorial objects ingesteld. Klik op Text carriers of Institutions om die desbetreffende database te doorzoeken.
Text carriers Doorzoekt de database met text carriers.
Institutions Doorzoekt de database met de oorspronkelijke instellingen waaruit de objecten en teksten afkomstig zijn.
Search Via deze button wordt de zoekopdracht verstuurd en uitgevoerd.
Clear LET OP! Via deze button worden reeds opgegeven zoektermen in het formulier verwijderd.
Require all Indien dit is aangeklikt worden alleen de records getoond die alle gespecificeerde velden matchen. Zoekvelden die leeg zijn, komen niet tevoorschijn. Als met behulp van de +-knop (zie hieronder) meerdere alternatieven voor een zoekveld zijn opgegeven dan worden alle records weergegeven die met deze alternatieven matchen.
→ Expand Uitklapfunctie zoekvelden. Klik op het icoontje of het label om een of meer specificaties op te kunnen geven.
↓ Collapse Inklapfunctie zoekvelden.
? Hulpfunctie met uitleg over het praktische gebruik van de zoekvelden. In een aantal van deze helpteksten staan links naar de meer uitgebreide toelichtingen in de inleiding waarvan u nu een hoofdstuk leest.
+ and – button Via de + button kan een extra zoekveld van hetzelfde type worden toegevoegd, waardoor meerdere zoektermen van hetzelfde type kunnen worden opgegeven. Via de – button kan het extra veld verwijderd worden.