Medieval Memoria Online

2.6 Literature and websites

Literature

 • Brink, Trudi, ‘Ontworpen voor de eeuwigheid. De memoriesculptuur voor Joost Sasbout en Catharina van der Meer in de Eusebiuskerk te Arnhem’, Bulletin KNOB 112 (2013) 152-165.
 • Bueren, Truus van, ‘Gebruik en functie van memorieboeken. Met voorbeelden uit norbertijnenkloosters’ in: H. Janssens (ed.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 7-32.
 • Bueren, Truus van, and Molly Faries, ‘Care for the Here and the Hereafter. Using IRR in the Study of Memorial Paintings’ in: Hélène Verougstraete and Roger van Schoute with A. Dubois (eds), Colloque XII pour l’étude du dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture. La peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle, Pratique d’atelier (Louvain-la-Neuve 1999) 147-154.
 • Bueren, Truus van, and Rolf de Weijert, ‘Medieval Memoria Online (MeMO): New research possibilities’, Medieval Memoria Research (May 2009) 7-20.
 • Bueren, Truus van, Kim Ragetli and Arnoud-Jan Bijsterveld, ‘Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)’, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011) 183-234.
 • Ciulisová, Ingrid, ‘Memory and witness: “Translated images”’, Cultura B-Wetteren – ALA – archeology (2009), 17-27.
 • Gumbert, J.P., Codicologische eenheden – opzet voor een terminologie, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 67 no. 2 uitwerkingen.
 • Kloek, W.T., W. Halsema-Kubes and R.J. Baarsen, Kunst voor de Beeldenstorm (vol. 1, The Hague 1986) 100, 102.
 • Oosterwijk, Sophie, ‘Babes on brackets. A meaningful distinction or an iconographic oddity on medieval tomb monuments?’ in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 251-68.
 • Schleif, Corine, and Volker Schier, ‘Puzzles on and under the surface: changed subjectivity in the Imhoff epitaph’ in: Julien Chapuis (ed.), Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries (Turnhout 2008) 153-161.
 • Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem; IJkpunt van de stad (vol. 1), (Utrecht 1994) 179-182.
 • Van de Perre, Dirk, ‘Het Ninoofse kapittelboek’ in: H. Janssens (ed.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 35-46.
 • Velden, G. van der, Het necrologium van Arnold van Vessem uit 1574, aangevuld met namen van abdijleden tot 1986 (Berne 1986).
 • Vos, R. and F. Leeman, Het nieuwe ornament (The Hague 1986) 163-164.

PDF’s

Websites

Additional information in manuscripts

 • The manuscripts compiled by historian Arnoldus Buchelius at the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth centuries provide descriptions, for instance, of tomb monuments and stained glass windows of churches that have been lost a long time ago. They may provide important information on the culture of memoria, possibly supplementing the objects and texts described in the MeMO database. The Monumenta, the Inscriptiones and the Monumenta Quaedam are online available on the site of Het Utrechts Archief.

See chapter 6 for a general overview of the literature and websites mentioned in these introductory texts.