Medieval Memoria Online

3.7 Literature and websites

Literature

 • (Series) Belonje, J. and P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden (arranged by province) (Utrecht from 1928 on).
 • (Series) Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden (arranged by province) Utrecht from 1917 on.
 • Badham, Sally, ‘“A new feire peynted stone”. Medieval English incised slabs?’, Church Monuments 19 (2004), 20-52 (discussing English examples of several types of polychromy on medieval floor slabs and tomb slabs).
 • Bueren, Truus van, ‘Gebeeldhouwde nagedachtenis in de Domstad’, in: Micha Leeflang and Kees van Schooten (eds.), Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530 (Utrecht/Antwerp 2012) 30-47.
 • Bueren, Truus van, and Gerhard Oexle, ‘Das Imaginarium der Sukzession: Über Sukzessionsbilder und ihren Kontext’ in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds.), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005) 55-77.
 • Bueren, Truus van, and W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen (Turnhout 1999; on memorial pieces in general; see esp. 67 en 109-111 for several ways in which memorial pieces were created).
 • Cameron, H.K., A list of monumental brasses on the Continent of Europe (London: Monumental Brass Society, 1970), 80-85, ‘Holland’.
 • Engen, Hildo van, ‘Memor esto mei. Devotional diptychs And Religious Orders in the Late Medieval Low Countries’ in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 269-287.
 • Herwaarden, Jan van, et al. (eds.), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Hilversum 1996), esp. 316.
 • Meuwissen, Daan, and Ige Verslype, ‘Praatjes rondom gaatjes. Materieel onderzoek naar lijsten en panelen van memorietafels in Museum Catharijneconvent’, in: Peter van de Brink and Liesbeth M. Helmus (eds.), Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer (Zwolle 1997) 127-136.
 • Meuwissen, Daantje, Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde (Hilversum 2011). With extensive summaries in English and German.
 • Muschart, R.T., Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- of St. Eusebiuskerk te Arnhem (Arnhem 1935).
 • Oosterwijk, Sophie, ‘Babes on brackets. A meaningful distinction or an iconographic oddity on medieval tomb monuments?’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds.), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 251-268.
 • Tummers, Harry, ‘Medieval effigial monuments in the Netherlands’, Church Monuments 7 (1992), 19-33.
 • Westra van Holthe, J. and Belonje, J., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe (Assen 1937).

Websites

See chapter 6 for a general overview of the literature and websites mentioned in these introductory texts.