Medieval Memoria Online

6.1 Literature, websites, maps, terminology and glossary

6.1 Literature

 • Angenendt, Arnold, ‘Theologie und Liturgie der mittelalterlichen Totenmemoria’, in: Karl Schmid and Joachim Wollasch (eds), Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter. Münstersche Mittelalterschriften 48 (Munich 1984) 80-199.
 • Badham, Sally, ‘“A new feire peynted stone”. Medieval English incised slabs?’, in: Church Monuments 19 (2004), 20-52.
 • (Series) Belonje, J. and P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden (arranged by province) (Utrecht, from 1928 on).
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan A., Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum 2007).
 • Blockmans, Wim, Antheun Janse (eds), Showing Status: Representations of Social Positions in the Late Middle Ages (Turnhout 1999).
 • (Series) Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden (arranged by province) (Utrecht, from 1917 on).
 • Bollmann, A.M., Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotiomoderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (Groningen 2004).
 • Brink, H. et.al. (eds), Theologisch woordenboek (Roermond, etc.) 1952-1958.
 • Brink, Trudi, ‘Ontworpen voor de eeuwigheid. De memoriesculptuur voor Joost Sasbout en Catharina van der Meer in de Eusebiuskerk te Arnhem’, Bulletin KNOB 112 (2013) 152-165.
 • Brinkhoff, L. et.al. (eds), Liturgisch woordenboek (Roermond, etc.) 1958-1968.
 • Bueren, Truus van, ‘Een nieuw hulpmiddel voor genealogen: Medieval Memoria Online’, in: Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 18 (2012, nr. 4) 14-18.
 • Bueren, Truus van, ‘Gebeeldhouwde nagedachtenis in de Domstad’, in: Micha Leeflang en Kees van Schooten (eds), Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530 (Utrecht/Antwerp 2012) 30-47.
 • Bueren, Truus van, ‘Het belang van tellen. Kwantitatief onderzoek naar middeleeuwse kunstwerken’, in: Article, themed volume De Middeleeuwen 5 (2012, November) 14-18.
 • Bueren, Truus van, and S.A.C. Dudok van Heel, ‘De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn. De identificatie van de geportretteerde personen’, in: Oud Holland 125 (2012) 169-179.
 • Bueren, Truus van, Kim Ragetli and Arnoud-Jan Bijsterveld, ‘Researching Medieval Memoria: Prospects and Possibilities. With an Introduction to Medieval Memoria Online (MeMO)’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011) 183-234.
 • Bueren, Truus van, and Fenna Visser, ‘De website Memoria in beeld. Een hulpmiddel bij het onderzoek van memorievoorstellingen’, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 23 (2009), 102-108.
 • Bueren, Truus van, and Rolf de Weijert, ‘Medieval Memoria Online (MeMO): New research possibilities’, in: Medieval Memoria Research (May 2009) 7-20.
 • Bueren, Truus van, ‘Gebruik en functie van memorieboeken. Met voorbeelden uit norbertijnenkloosters’, in: H. Janssens (ed.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 7-32.
 • Bueren, Truus van, and Gerhard Oexle, ‘Das Imaginarium der Sukzession: Über Sukzessionsbilder und ihren Kontext’, in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds), Care for the Here and the Hereafter: Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005) 55-77.
 • Bueren, Truus van, and Molly Faries, ‘Care for the Here and the Hereafter. Using IRR in the Study of Memorial Paintings’, in: Hélène Verougstraete and Roger van Schoute with A. Dubois (eds), Colloque XII pour l’étude du dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture. La peinture dans les Pays-Bas au 16e siècle, Pratique d’atelier (Louvain-la-Neuve 1999) 147-154.
 • Bueren, Truus van, and W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen (Turnhout 1999).
 • Cameron, H.K., A list of monumental brasses on the Continent of Europe (London: Monumental Brass Society 1970), 80-85, ‘Holland’.
 • Carasso-Kok, Marijke, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (The Hague 1981).
 • Caspers, C. and P.J. Margry (eds), Bedevaartplaatsen in Nederland, four volumes (Amsterdam and Hilversum 1997-2004).
 • Ciulisová, Ingrid, ‘Memory and witness: “Translated images”’, in: Cultura B-Wetteren – ALA – archeology (2009), 17-27.
 • Cohn, Samuel K., The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Renaissance Cities in Central Italy (Baltimore and London 1992).
 • Damen, Mario, ‘Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en representatie (1419-1519)’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005) 140-200.
 • Eck, Xander van, Christiane E. Coebergh-Surie and Andrea C. Gasten, ‘The stained-glass windows in the Sint Janskerk at Gouda. The works of Dirck and Wouter Crabeth’, in: Corpus vitrearum Medii Aevi. Netherlands, volume 2 (Amsterdam 2002) 79-85.
 • Engen, Hildo van, ‘Memor esto mei. Devotional diptychs And Religious Orders in the Late Medieval Low Countries’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 269-287.
 • Genicot, Leopold, Typologie des sources du moyen age occidental, gen. ed. (Turnhout 1972).
 • Geuenich, Dieter and Otto Gerhard Oexle (eds), Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 111 (Göttingen 1994).
 • Goudriaan, Koen, ‘Geert Grote: A Founder fading into Oblivion?’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 165-177.
 • Groot, Wim de (ed.), The Seventh Window. The King’s Window donated by Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) (Hilversum 2005).
 • Gumbert, J.P., ‘Codicologische eenheden – opzet voor een terminologie’, in: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 67 no. 2 uitwerkingen.
 • Hartog, Elizabeth den, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300 (Utrecht 2002).
 • Herwaarden, Jan van, et.al. (eds), Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Hilversum 1996).
 • Hoven van Genderen, Bram van den, De heren van de kerk: de kanunniken van Oudmunster in de late Middeleeuwen (Zutphen 1997).
 • Huyghebaert, N., Les documents nécrologiques (Turnhout 1972) (Typologie des sources du moyen âge occidental, 4).
 • Joosting, J.G.C., Geschiedkundige Atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart II: De bisdommen Munster en Osnabrück (in Groningen en Friesland) (The Hague 1915).
 • Joosting, J.G.C., and S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen I: S. Muller Hzn, De indeeling van het bisdom (The Hague 1915).
 • Karstkarel, Peter, Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Leeuwarden 2007).
 • Kloek, W.T. and W. Halsema-Kubes and R.J. Baarsen, Kunst voor de Beeldenstorm (volume 1), (The Hague 1986).
 • Kuys, Jan, Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Nijmegen 2004).
 • Leesch, W., A.G. Weiler, E. Persoons, Monasticon Fratrum Vitae Communis III: Niederlande (Brussels 2004).
 • Lemaître, Jean-Loup, Répertoire des documents nécrologiques français (Paris 1980, Recueil des historiens de la France, Obituaires, volume VII).
 • Meuwissen, Daan, and Ige Verslype, ‘Praatjes rondom gaatjes. Materieel onderzoek naar lijsten en panelen van memorietafels in Museum Catharijneconvent’, in: Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer (Zwolle 1997) 127-136.
 • Meuwissen, Daantje, Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde (Hilversum 2011).
 • Muschart, R.T., Grafzerken en grafmonumenten in de Groote- of St. Eusebiuskerk te Arnhem (Arnhem 1935).
 • Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, series published by the Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving.
 • Numan, A.M., Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen, ca. 720-1200 (Zutphen 2005).
 • Oexle, Otto Gerhard, ‘Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne’, in: Hans-Werner Goetz and Jörg Jarnut (eds), Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung (Munich 2003) 227-253.
 • Oexle, Otto Gerhard (ed.), Memoria als Kultur. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121 (Göttingen 1995).
 • Oexle, Otto Gerhard, ‘Die Gegenwart der Toten’, in: Herman Braet and Werner Verbeke (eds), Death in the Middle Ages. Mediaevalia Lovaniensia series 1 studia 9 (Louvain 1983) 19-77.
 • Oosterwijk, Sophie, ‘Babes on brackets. A meaningful distinction or an iconographic oddity on medieval tomb monuments?’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 251-268.
 • Oosterwijk, Sophie, ‘Food for worms – food for thought. The appearance and interpretation of the “verminous” cadaver in Britain and Europe’, in: Church Monuments 20 (2005), 40-80, 133-140.
 • Oosterwijk, Sophie, ‘“A swithe feire graue”. The appearance of children on medieval tomb monuments’, in: R. Eales and S. Tyas (eds), Family and dynasty in the Middle Ages (1997 Harlaxton Symposium Proceedings), Harlaxton Medieval Studies 9 (2003) 172-192.
 • Pathuis, A., Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977).
 • Persoons, E., W. Kohl, A.G. Weiler, Monasticon Windeshemense III: Niederlande (Brussels 1980).
 • Schilp, Thomas, ‘Memoria in der Dunkelheit der Nacht. Lichtinszenierung mittelalterlicher Kirchen zum Totengedenken’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 221-233.
 • Schleif, Corine, and Volker Schier, Katerina’s Windows. Donation and Devotion, Art and Music, as Heard and Seen Through the Writings of a Birgittine Nun (University Park PA 2009).
 • Schleif, Corine, and Volker Schier, ‘Puzzles on and under the surface: changed subjectivity in the Imhoff epitaph’, in: Julien Chapuis (ed.), Invention: Northern Renaissance Studies in Honor of Molly Faries (Turnhout 2008) 153-161.
 • Schleif, Corine, ‘Forgotten Roles of Women as Donors: Sister Katerina Lemmel’s Negotiated Exchanges in the Care for the Here and the Hereafter’, in: Truus van Bueren and Andrea van Leerdam (eds), Care for the Here and the Hereafter. Memoria, Art and Ritual in the Middle Ages (Turnhout 2005) 137-154.
 • Schleif, Corine, ‘Men on the Right – Women on the Left: (A)symmetrical Spaces and Gendered Places’, in: Virginia Chieffo Raguin and Sarah Stanbury (eds), Women’s Space. Patronage, Place, and Gender in the Medieval Church (Albany NY 2005) 207-249.
 • Schleif, Corine, Donatio et memoria. Stifter. Stiftungen und Motivationen an Beispielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg (Munich 1990).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum I: De Franciscaansche Orden (Amsterdam 1941) met Supplement (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum III: De Benedictijnsche orden benevens de Carmelieten en Jesuieten (Amsterdam 1942).
 • Schoengen, M., Monasticon Batavum II: De Augustijnsche orden benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941).
 • Schulte, A.G., De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem; IJkpunt van de stad (deel 1), (Utrecht 1994) 179-182.
 • Speetjens, Annemarie, ‘The founder, the chaplain and the ecclesiastical authorities. Chantries in the Low Countries’, in: Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 195-206.
 • Trio, Paul, ‘Obituaries or Anniversary Books: Handle with Care! The Example of the Ypres Confraternities’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 179-193.
 • Tummers, Harry, ‘Medieval effigial monuments in the Netherlands’, in: Church Monuments 7 (1992) 19-33.
 • Van de Perre, Dirk, ‘Het Ninoofse kapittelboek’, in: H. Janssens (ed.), Memorievieringen bij Norbertijnen. Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag 16 (Averbode 2006) 35-46.
 • Vanderputten, Steven, ‘Typology of Medieval Historiography Reconsidered: a Social Re-interpretation of Monastic Annals, Chronicles and Gesta’, in: Historical Social Research – Historische Sozialforschung 26 (2001) 141-178.
 • Veen, J.S. van, and A.A. Beekman, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart III: De bisdommen Munster, Keulen en Luik; het bisdom Doornik (The Hague 1923).
 • Velden, G. van der, Het necrologium van Arnold van Vessem uit 1574, aangevuld met namen van abdijleden tot 1986 (Berne 1986).
 • Velden, Hugo van der, ‘Diptych Altarpieces and the Principle of Dextrality’, in: John Hand and Ron Spronk (eds), Essays in Context: Unfolding the Netherlandish Diptych (Cambridge and New Haven 2006) 124-155.
 • Vliet, Kaj van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002).
 • Vos, R. and F. Leeman, Het nieuwe ornament (The Hague 1986) 163-164.
 • Walle, Hessel de, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker 2007).
 • Weijert-Gutman, Rolf de, Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580) (unpublished dissertation, Utrecht 2015)
 • Weijert, Rolf de, ‘Gift-Giving Practices in the Utrecht Charter House. Donating to be Remembered?’, in: Rolf de Weijert, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011) 147-164.
 • Weijert, Rolf de, Kim Ragetli, Arnoud-Jan Bijsterveld and Jeannette van Arenthals (eds), Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Middeleeuwse Studies en Bronnen, CXXXVII (Hilversum 2011).
 • Westra van Holthe, J. and Belonje, J., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe (Assen 1937).

6.2 Websites

Links

6.3 Maps

6.4 Terminology

This overview of the terminology used in the MeMO database and supporting products is a complete list of the terms in the chapters on object, text carrier and text, and institution, respectively. They have been arranged according to the three categories (objects, text carriers and texts, and institutions), and within these categories they have been thematically arranged. Click here to download the PDF file.

6.5 Glossary

This glossary provides an overview of many terms and concepts that are used in the database and other products created by the MeMO team, in English, Dutch and German. In a few cases a short description is provided, when an equivalent is lacking in a language. Please note that the glossary has not been completed.

There are two versions of the glossary: